Překážky na cestě ke skutečné civilizaci

Technologie a přírodní vědy velmi dobré plus politika a ekonomie ne dost mínus. Co brání lidstvu, aby se povzneslo ke skutečné civilizaci?


Překážky na cestě ke skutečné civilizaci
Technologie a přírodní vědy velmi dobré plus politika a ekonomie ne dost mínus. Co brání lidstvu, aby se povzneslo ke skutečné civilizaci?

  Nenávistná ideologie třídního boje


Je zapotřebí týmové práce, každá část společnosti musí přispět k tomu, aby se výstup podařil. Stoupenci nenávistné ideologie třídního boje se však snaží vše vysvětlovat pouze z hlediska své nenávistné ideologie, která společnost rozděluje. Nepřátelství místo týmové práce je jejich nejvyšší premisou.

  Nesmysl "meze růstu


Bez obnovitelných zdrojů energie a recyklace by situace byla skutečně tak beznadějná, jak je popsáno v knize "Meze růstu".

Stoupenci tohoto kultu soudného dne vyjadřují svou sebenenávist slovy "Zdravé planety nemají lidi". Sebedestrukce místo nových cílů je jejich nejvyšší premisou.

  Ekonomika


Ekonom žongluje s nesmyslnými čísly, aniž by bral v úvahu následné náklady nebo škody. Pokud například ceny stoupnou v důsledku umělého nedostatku, ekonom se raduje z velkého hospodářského růstu.

Udržení konkurenceschopnosti ekonomiky Udržení konkurenceschopnosti ekonomiky
Pokud jsou náklady na bydlení, potraviny a energie velmi vysoké, i enormně vysoké mzdy sotva stačí k životu. Začarovaný kruh hospodářského úpadku.
  Daňový systém škodlivý pro lidi, životní prostředí a hospodářství


Daně a stanovení zisku Daně a stanovení zisku
Většina dnešního daňového systému je založena na určování zisku: daň z příjmu, DPH, příspěvky na sociální zabezpečení. Důsledky jsou zničující.
Úrovně civilizace a stav civilizace na planetě Zemi Úrovně civilizace a stav civilizace na planetě Zemi
Aniž by si to lidstvo uvědomovalo, prodělalo po čtvrt tisíciletí civilizační skok. Ten musí být nyní završen nezbytným vyčištěním planety.


          Překážky na cestě ke skutečné civilizaci: Technologie a přírodní vědy velmi dobré plus politika a ekonomie ne dost mínus. Co brání lidstvu, aby se povzneslo ke skutečné civilizaci? https://civilization.pege.org/obstacles-cs/