Ovire na poti do prave civilizacije

Tehnologija in naravoslovje zelo dobro ter politika in ekonomija premalo minusov. Kaj preprečuje človeštvu, da bi se povzpelo do prave civilizacije?


Ovire na poti do prave civilizacije
Tehnologija in naravoslovje zelo dobro ter politika in ekonomija premalo minusov. Kaj preprečuje človeštvu, da bi se povzpelo do prave civilizacije?

  Ideologija sovraštva razredni boj


Potrebno je timsko delo, vsak del družbe mora prispevati k temu, da bo vzpon uspel. Toda učenci sovražne ideologije razrednega boja skušajo vse razložiti le z vidika svoje sovražne ideologije, ki razdvaja družbo. Sovraštvo namesto timskega dela je njihova glavna predpostavka.

  Nesmisel "Meje rasti


Brez obnovljivih virov energije in recikliranja bi bil položaj res tako brezupen, kot je opisano v knjigi "Meje rasti".

Privrženci tega kulta sodnega dne izražajo svoje sovraštvo do samega sebe z "Zdravi planeti nimajo ljudi". Samouničenje namesto novih ciljev je njihova glavna premisa.

  Ekonomija


Ekonomist žonglira z nesmiselnimi številkami, ne da bi upošteval posledične stroške ali škodo. Če se na primer cene zvišajo zaradi umetnega pomanjkanja, se ekonomist veseli velike gospodarske rasti.

Ohranjanje konkurenčnosti gospodarstva Ohranjanje konkurenčnosti gospodarstva
Če so stroški za stanovanje, hrano in energijo zelo visoki, tudi izjemno visoke plače komaj zadoščajo za preživetje. Začarani krog gospodarskega nazadovanja.
  Davčni sistem škoduje ljudem, okolju in gospodarstvu


Davki in ugotavljanje dobička Davki in ugotavljanje dobička
Večina današnjega davčnega sistema temelji na ugotavljanju dobička: dohodnina, DDV, prispevki za socialno varnost. Posledice so uničujoče.
Stopnje civilizacije in status civilizacije na planetu Zemlja Stopnje civilizacije in status civilizacije na planetu Zemlja
Ne da bi se tega zavedali, je človeštvo že četrt tisočletja na civilizacijskem preskoku. Ta se mora zdaj zaključiti s potrebnim čiščenjem planeta.


          Ovire na poti do prave civilizacije: Tehnologija in naravoslovje zelo dobro ter politika in ekonomija premalo minusov. Kaj preprečuje človeštvu, da bi se povzpelo do prave civilizacije? https://civilization.pege.org/obstacles-sl/